• IVA KVAKIĆ

  Zamisli zastupnicu koja na sjednice dolazi biciklom. Ma zamisli da uopće dolazi na sjednice. Zamisli da se u politici pojave mladi i proaktivni ljudi. Da je zastupnik osoba iza koje nema afera (osim ljubavnih). Zamisli zastupnicu koja sluša građane pa prenosi njihove stavove za govornicom. Ako treba i megafonom. Zamisli da povećalom prati propise. I da joj je jedini cilj bolje i pravednije društvo. Zamisli drugačiju politiku. I drugačiju zastupnicu. To sam ja.

 • O meni

  Društvena aktivistica, projektna konzultantica, event managerica, ljubiteljica pive i matematike. Gradska zastupnica. Kažu da sam čudna jer volim matematiku, ali brojkama je teže sakriti istinu nego riječima. Ovo su neke moje brojke.

  2

  Magisterija, jedan iz Japana, drugi iz Njemačke. Oba su mi jednako draga. Tečno govorim i dva strana jezika - engleski i francuski.

  7

  Godina radnog iskustva u međunarodnim zakladama i organizacijama, pokretanju malog poduzeća, vođenju projekata, organizaciji festivala.

  6

  Hobija - bubnjevi, plivanje, snowboard, zmaj, selekcija glazbe, osvajanje kilometara na motoru.

  Više od 5000

  Volonterskih sati za udruge i projekte poput Sindikata biciklista, Inicijative Glasam protiv, Hrvatska može bolje, stranke ZA GRAD...

 • Teme na kojima radim

  Ovo su teme o kojima ću pričati jer ih ostali predugo ignoriraju. 

  Participacija

  Svjedočimo dubokoj krizi demokracije i odvajanja politike od građana. Vlast i politika postali su privilegijom političkih elita, dok se građane rijetko kad pita za mišljenje. Demokracija bez aktivne građanske participacije gubi svoj smisao, no da bi građani postali aktivniji, moraju za to imati priliku. Moja je misija to i omogućiti. Participativna demokracija povećava učinkovitost društvenog upravljanja, ali i razvoj pojedinca, smanjujući osjećaj otuđenosti od centara moći, potičući brigu za društvene probleme, pridonoseći oblikovanju aktivnih i svjesnih državljana koji su sposobni učinkovito se zauzimati za svoju dobrobit te reducirajući stupanj političke apatije.

  Otvoreni proračun

  Transparentnost je ključna preventivna mjera protiv korupcije. Osobito su važni transparentnost proračuna, financijskog sektora, javne nabave, rada svih upravnih tijela, javnih projekata, javnih servisa. Grad New York ima pet puta veći proračun od cijele Hrvatske, i sve financijske transakcije u gradu dostupne su online, putem open source platforme Checkbook NYC. Zalažem se za preuzimanje platforme i potpuno otvaranje javnih financija za zainteresiranu javnost, na lokalnoj i državnoj razini. Smatram da bi se open source sustavi trebali koristiti u svim područjima javne uprave.

  Kvaliteta života

  Društveno blagostanje već se godinama ne mjeri isključivo u ekonomskim okvirima, već se ekonomski napredak nadopunjava mjerenjem drugih neekonomskih faktora poput kvalitete okoliša, zdravlja, dostupnosti osnovnih usluga, pa čak i subjektivnom ocjenom zadovoljstva kako bi zajedno došli do mjere kvalitete života. Dok se hrvatski gradovi bave popravljanjem rupa i krađom u javnoj nabavi, u Europi je odavno prepoznata važnost utjecaja na kvalitetu života za dobrobit vlastitih građana. To podrazumijeva manje zagađenja, buke i otpada, a više pješačkih zona, biciklističkih staza, sportskih i kulturnih sadržaja, parkova, društvenih centara. Ipak je 2017.

  Mobilnost

  Nevjerojatno je da u Hrvatskoj, a osobito Zagrebu kao europskoj metropoli, u 21. stoljeću još uvijek raspravljamo o tome koje ceste proširiti i koje mostove sagraditi kako bi olakšali prometne gužve, dok je čak i prometna struka odavno priznala da proširenje cesta dovodi do još više prometa i gužvi. Gradovi diljem Europe investiraju ogromne svote u održivu mobilnost kroz ograničavanje motornog prometa i istovremeni razvoj biciklističke infrastrukture i mreže javnog prijevoza. Ako su drugi pokazali da takve politike donosevišestruke koristi za sve građane, što mi čekamo?

  Mladi

  U Hrvatskoj živi oko 800 000 mladih osoba (od 15 do 29 godina starosti), što čini jednu petinu ukupnog stanovništva Hrvatske. Unatoč tom znatnom udjelu, politike okrenute mladima postoje samo deklarativno i na nacionalnoj i lokalnoj razini. Kao skupina mladi se nalaze u vrlo nepovoljnom položaju, a njihova visoka nezaposlenost i zapuštenost odgojno-obrazovnog sustava dodatno otežavaju uključivanje u društvo. Mlade se na lokalnoj i nacionalnoj razini hitno mora prepoznati kao resurs za budućnost društva, a ne kao problem i trošak, te izraditi i implementirati politike za njihovo uključivanje i društveni angažman.

  Ljudska prava

  Smatram da svi moraju imati jednaka prava i slobode, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Ipak, u Hrvatskoj nažalost još uvijek postoje grupe koje pred zakonom nisu jednake većini. Potrebno je više se zalagati za za zaštitu najranjivijih skupina od diskriminacije, kao i za potpuno izjednačavanje njihovih prava.

  Energetika

  Energetika 21. stoljeća mora biti obnovljiva. Ne samo zbog klimatskih promjena i čistog zraka, već i zato što potpuno mijenja dosadašnju paradigmu: od velikih centraliziranih sustava ka malim distribuiranim proizvođačima. Vjerujem u demokratizaciju energetike - danas je tehnički moguće izvesti da svako kućanstvo proizvodi energiju i viškove prodaje u sustav. Na taj način smanjujemo troškove u prijenosu energije, osiguravamo neovisnost energetskog sustava i štitimo klimu za buduće generacije. Osim toga, direktno smanjujemo korupciju za koju smo naučili da se pojavljuje najčešće prilikom velikih projekata. Zato jasno ne fosilnim gorivima, ugljenu i nati; da energiji sunca, vjetra i vode!

  Decentralizacija

  Hrvatska uz Latviju i Mađarsku ima najveću razliku u regionalnom razvoju među članicama EU. Grad Zagreb ima 3,5 puta veći BDP od najslabije razvijene županije, a neke slavonske županije imaju BDP na razini država subsaharske Afrike. Razvoj se u Hrvatskoj već desetljećima “događa”, umjesto da se planira. Posljedica takvog stanja je gospodarsko zaostajanje najvećeg dijela zemlje za Zagrebom i obalnim prostorom, uz izrazito smanjenje broja stanovnika u većem dijelu zemlje, koje u nekim dijelovima Slavonije poprima obilježja egzodusa. Smatram da je potrebno povećati proračunska izdvajanja za lokalnu razinu upravljanja.

  Obrazovanje

  Uz Bugarsku i Slovačku, Hrvatska unutar EU izdvaja najmanje za obrazovanje (<4% BDP-a). Trećina odraslog stanovništva ima završeno samo osnovno obrazovanje. S obzirom na nisku zaposlenost radno sposobnog stanovništva, s rastućim trendom iseljavanja mladih, nastavni planovi i programi trebaju redizajn kako bi postali podloga za stvaranje umijeća i vještina kod učenika, a ne samo trenirali pamćenje. Problem svih dosadašnjih reformi obrazovnog sustava je taj što su se odvijale u uvjetima u kojima nije bilo prave političke volje za povećanjem sredstava za ulaganje. Obrazovni sustav se predugo doživljava kao nužno zlo. Smatram da proračunska izdvajanja za pobrazovanje moraju biti barem na razini od 6%.

  Pravda

  Neovisno i efikasno pravosuđe preduvjet je svih reformi. Najveći je neuspjeh društva ako građani ne vjeruju da su njihova prava zaštićena i da postoji vladavina zakona. U percepciji neovisnosti pravosuđa Hrvatska je među dvadeset osam članica EU na 3. mjestu odozdo. Prema Globalnom korupcijskom barometru za RH Transparency Internationala, koji oslikava percepciju građana o korumpiranosti pravosuđa i drugih glavnih područja, Hrvatska već godinama dobiva zabrinjavajućih 4 od 5, s tim da 5 predstavlja potpunu korupciju. Modernizacija pravosuđa je nužna kako bi od kaosa dickensovskih vremena postala učinkovit javni servis za građane i gospodarstvenike.

  Imigracija

  Želim živjeti u modernoj i otvorenoj Europi koja prihvaća različitosti. Istraživanja pokazuju da su unatoč strahu od “krađe poslova” i “iskorištavanja socijalnih davanja”, migranti u Europi stvorili neto pozitivan utjecaj na ekonomiju. Na izbjeglice trebamo gledati kao na priliku, a ne kao na problem. S obzirom da nam društvo stari, a slabo razvijena područja rapidno gube stanovništvo, s pravim politikama Hrvatska od nove radne snage može samo profitirati. Zalažem se za prihvaćanje i integraciju izbjeglica i migranata; za ljudska prava bez kompromisa.

  Sport

  Vratimo sport sa tribina i TV ekrana na terene. Smatram da se više pažnje i ulaganja treba okrenuti rekreativnom sportu. Redovito bavljenje sportom pozitivno utječe na zdravlje, raspoloženje, produktivnost, smanjuje rizik od mnogih kroničnih bolesti i depresije i još mnoštvo pozitivnih posljedica. Smatram da bi se i ulaganje u rekreativni sport pozitivno odrazilo i na troškove zdravstva koji su težak teret u proračunu.

  Sekularnost

  Podržavam pravo ljudi na slobodno prakticiranje i izražavanje svoje vjere u zakonskim okvirima. Kako bi se zaštitile osobne vjerske slobode i građanska jednakost, zalažem se za potpuno odvajanje crkve i države, što bi omogućilo svima da njeguju različitosti, poštuju osobne slobode i dobrovoljno odluče žele li prakticirati vjerske običaje ili ne. Zalažem se za raskid Vatikanskih ugovora te za odvajanje vjeronauka iz javnih škola te prebacivanje u matične crkvene ustanove.

  Zanima te moj stav o tebi važnoj temi?

  Uskoro stiže i više tema. Smatram da političarima prvenstveno fali jasnog i iskrenog stava oko važnih društvenih pitanja bez demagoškog kalkuliranja. Postavi pitanje i odgovor ću objaviti na ovoj web stranici. Participiraj! Javi se!

All Posts
×