Return to site

Izvršenje proračuna i pobjeda nad spalionicom

Iva Kvakić

Nakon trosatne točke rasprave Strategije grada Zagreba kojoj su gradski zastupnici i zastupnice identificirali brojne mane ali je ona ipak izglasana, u četvrtak smo do 21:30 navečer uspjeli proći još dvije točke. Druga točka dnevnog reda bila je polugodišnje izvršenje proračuna za 2017. S obzirom na to da je od prošle sjednice na kojoj sam upozorila na netransparentno izvještavanje prošlo samo mjesec dana, nisam mogla očekivati da će izvještaj na ovoj sjednici biti išta bolji. Ipak, i na ovoj točki sam smatrala važnim još jednom pozvati gradske urede na transparentno izvještavanje o tekućim donacijama ali i kriterijima dodjele koje spretno izostavljaju iz svojih izvješća. Kako bi shvatili o čemu govorim, evo samo nekih od zaključaka o izravnoj dodjeli koji nisu spomenuti u silnim stranicama izvještaja koje smo primili:

- Odobrava se korištenje 15.000,00 kuna na teret pozicije 21 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, za donatorsku večeru „Lurd u Zagrebu“. Ovaj će zaključak izvršiti Gradski ured za katastar i geodetske poslove.

- Odobrava se isplata u iznosu od 45.000,00 kuna na teret Programa 1001. Opći programi socijalne zaštite, Aktivnost A100010. Ostale aktivnosti izravno vezane uz socijalnu zaštitu, Pozicija 49-3811 Tekuće donacije u novcu, kao financijska potpora za donatorsku večeru „Lurd u Zagrebu“.Ovaj će zaključak izvršiti Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

- Odobrava se isplata 30.000,00 kuna na teret pozicije Aktivnost 11. Nepredviđeni rashodi povezani sa zdravstvom – 30 3811 Tekuće donacije u novcu kao financijska potpora za donatorsku večeru “Lurd u Zagrebu”, koja će se održati 23. veljače 2017. u Zagrebu, u svrhu prikupljanja sredstava za dovršetak i uređenje crkve Majke Božje Lurdske u Zagrebu.Ovaj će zaključak izvršiti Gradski ured za zdravstvo.

Ukupno je za donatorsku večeru "Lurd u Zagrebu" veljači 2017. iz gradskog proračuna s 13 različitih programa iz različitih gradskih ureda poput gore navedenih Ureda za zdravstvo ili Ureda za katastar i geodetske poslove dodijeljeno 270.000,00 kuna. S druge strane, za pješačko-biciklistički most koji je u knjižicu neispunjenih obećanja upisan još 2014. u Razvojnoj strategiji grada Zagreba predviđeno je čak 225.000,00 kn. Zaključit ću zato jedan od najrelevantnijih zaključaka o dodjeli sredstava donatorskoj večeri Lurd u Zagrebu upravo ovaj na teret programa Strateški razvojni projekti Ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada:

Odobrava se isplata od 15.000,00 kn na teret razdjela 004. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE, Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI, pozicija 131-3811 Tekuće donacije u novcu,kao financijska potpora za donatorsku večer „Lurd u Zagrebu“, koja će se održati 23. veljače 2017. u svrhu prikupljanja sredstava za dovršetak i uređenje crkve Majke Božje Lurdske u Zagrebu.

Evo i popisa svih ureda koji su prepoznali važnost ove donatorske večeri te iz kojih programa su smatrali važnim podržati ga:

Treća točka dnevnog reda - Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana grada Zagreba. Najsporniji dio ovog prostornog plana, o kojem smo svi gradski zastupnici dobili brojna upozorenja od udruga poput Zelene akcije, najrelevantnije udruge iz područja zaštite okoliša koja se godinama bavi pitanjem gospodarenja otpada u Zagrebu te udruge UZOR iz Resnika, jest ugrađivanje spalionice u Prostorni plan grada Zagreba. Na svojoj Facebook stranici već sam obećala u sljedeća dva tjedna napisati blog o svom negativnom mišljenju o zagrebačkoj spalionici koji se temelje se na stavovima koje godinama komuniciramo iz stranke ZA GRAD, a tiču se prekapacitiranosti planirane spalionice i potpunog nemara za europsku hijerarhiju gospodarenja otpadom koja nas je dovela na sramotno zadnje mjesto među europskim metropolama po odvojenom prikupljanju otpada.

Na moje veliko iznenađenje, stanku za klub zatražili su svi klubovi kako bi pripremili amandman kojim se termička obrada otpada briše iz Prostornog plana grada Zagreba koji je potom jednoglasno prihvaćen. Ovim putem želim stoga čestitati svim zastupnicima i zastupnicama na jednoj od rijetkih odgovornih odluka o važnim gradskim temama koje sam vidjela u ovoj Skupštini. Nadajmo se da nam ju više neće pokušavati podvaliti.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly